Voor afspraak bel: +31 6 42 71 17 65 

BNOR Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid

Bij divisie BNOR doet iedereen examen die binnen vijf aaneengesloten jaren minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen bij het CBR. Het BNOR examen duurt 15 minuten langer dan het CBR examen. Dat biedt de gelegenheid de kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het praktijkexamen. Het BNOR examen wordt op een ander locatie afgenomen dan het CBR examen. De examencentra voor BNOR bevinden zich op een wat rustigere locatie.

 

cino5Het Praktijkexamen:

Het examen duurt in totaliteit ca. 80 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen is net als een CBR examen opgebouwd uit een ogen test, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van 25 meter. Tevens zult u een aantal voorbereidings-en controlehandelingen uitvoeren op de lesauto. Tijdens de rit zal de examinator de extra tijd van 15 minuten gebruiken om u op uw gemak te stellen. De examinatoren houden rekening met nervositeit dat van grote invloed kan zijn op uw rijgedrag. Zij zullen de spanning zoveel mogelijk trachten te verminderen. Zonodig wordt de auto even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te brengen.

 

De examinator zal u beoordelen op 7 examenonderdelen zoals, in-, en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere manoeuvres e.d. De examenonderdelen worden weer gekoppeld met 13 onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg, milieu enz. Tevens zult u een deel van de examenrit zonder aanwijzing van de examinator rijden, de zogenoemde zelfstandig rijden. Na de rit zal de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven. Vervolgens zal de examinator het zelfreflectieformulier met u doornemen.

 

Het aanvragen van een BNOR-examen wordt op dezelfde manier gedaan als een CBR rijexamen.

 

Let op: Houd er rekening mee dat de wachttijd voor een staatsexamen langer is dan een CBR praktijkexamen.